Senzilla Sans

Una tipografia ideal per a senyalització, packaging, logotips i headlines.

Una tipografia sans feta exclusivament de majúscules i versals.

Enllaç de compra disponible a partir del dia 1 de novembre del 2021.