Fonts

La tipografia Andarina està basada en l’escriptura a mà, és inclinada, informal i caligràfica. Extensa i assequible. Actualitzacions gratuïtes.
Veure exemples d’ús.
Comprar tipografia
Una tipografia d’aires gòtics caracteritzada per una elevada altura de la x i per una exageració d’equilibri a les acendents i descendents.
Disseny en progrés.
Aquesta tipo és un redisseny i ampliació de la tipo ‘Alonse’ dissenyada el 1993 per Gary Elfring. De 100 a quasi 500 caràcters. Veure exemples d’ús.
Pots descarrega-la gratuïtament o fent una donació.