A finals del 2018 vaig dissenyar una nova tipografia feta a mà, la Kalika,
només amb els caràcters bàsics.

El resultat va ser una font de lliure descàrrega durant 3 dies, va ser una grata sorpresa veure que es descarregava 7 vegades. La intenció era acabar publicant una versió definitiva, amb tots els caràcters de la codificació latin. Però un dia, intentant dissenyar lletres a partir de xapes de cervesa, va sorgir una nova tipografia de punt de creu i vaig decidir desenvolupar-la. Sense ni adonar-me’n, estava dissenyant un mapa de caràcters bàsic, vaig afegir majúscules, dos estils de numerals, símbols: una versió per a gran tamany i una per a tamany reduït, variants.. El projecte de la punt de creu creixia exponencialment, i així es van solapar sense voler els dos projectes.

Però no només es van solapar aquests dos projectes, és a dir, abans d’idear la Kalika i la Punt de creu, ja tenia altres coses en ment: farà un any que tinc oberta la botiga a Etsy i les meves tipografies necessiten una revisió, l’Andarina ha rebut interès i es mereix un reestilitzat. També s’ho mereixen les persones que han descarregat gratuïtament la tipografia Gilland, i finalment ampliar la família Gridger (que he retirat de la venda per falta de descàrregues), amb unes pautes que ja tenia definides des de fa molt temps.

 

LA REVISIÓ TIPOGRÀFICA
Aquesta és la llista de les coses que revisaré en les meves tipografies:

1-Gruixos, alineacions i overlaps.
2-Adequar les corbes i la posició dels punts.
3-Tamany i disseny dels diacrítics i les lligadures.
4-Revisió de Mètrics i Kerning.
5-Ampliar la família amb més pesos, variants o cursives.

El nom de la  Gridger també es pot veure afectat per aquest redisseny.
En el següent post parlaré del redisseny d’aquesta tipografia.