La base d’aquest projecte està en observar un logotip i descarregar en ell una petita dosi de creativitat, per tal modificar el logotip de manera que sembli una altra cosa. És una activitat divertida.