Una tipografia modular molt flexible. 7 pesos interpolats manualment, cada pes inclou un set estilístic alternatiu, un conjunt de versals dissenyades expressament. Conjunt d’itáliques disponibles.