març 2019

Redissenyant els esquemes, 2019.

A finals del 2018 vaig dissenyar una nova tipografia feta a mà, la Kalika, només amb els caràcters bàsics. El resultat va ser una font de lliure descàrrega…